Utvalgenes funksjonerEliteutvalget

 • Leder for eliteutvalget er medlem i styret.
 • Eliteutvalget er ansvarlig for å tilrettelegge for utøvere f.o.m. 16 år som satser på en skikarriere.
 • Eliteutvalget er ansvarlig for gjennomføring av Kirkebakken Grand Prix.
 • Eliteutvalget er ansvarlig for utarbeidelse og gjennomføring av handlingsplan i henhold til vedtatt strategi.
 • Eliteutvalget skal før 31.12 legge fram for styret budsjett for neste regnskapsår.
 • Eliteutvalget leverer årsberetning til styret senest 14 dager før årsmøtet.Eliteutvalget rapporterer direkte til styret.

Yngres utvalg


 • Leder for yngres utvalg er medlem i styret.
 • Yngres utvalg er ansvarlig for å ivareta og tilrettelegge trenings- og aktivitetstilbud for utøvere t.o.m. 15 år.
 • Yngres utvalg er ansvarlig for utarbeidelse og gjennomføring av handlingsplan i henhold til vedtatt strategi.
 • Yngres utvalg skal før 31.12 legge fram for styret budsjett for neste regnskapsår.
 • Yngres utvalg leverer årsberetning til styret senest 14 dager før årsmøtet.
 • Yngres utvalg rapporterer direkte til styret.

Turløperutvalget


 • Leder for turløperutvalget er medlem i styret.
 • Turløperutvalget er ansvarlig for å ivareta og tilrettelegge trenings- og aktivitetstilbud for voksne utøvere som ikke satser på elitenivå.
 • Turløperutvalget er ansvarlig for utarbeidelse og gjennomføring av handlingsplan i henhold til vedtatt strategi.
 • Turløperutvalget skal før 31.12 legge fram for styret budsjett for neste regnskapsår.
 • Turløperutvalget leverer årsberetning til styret senest 14 dager før årsmøtet.
 • Turløperutvalget rapporterer direkte til styret.

Husstyret


 • Husstyret er ansvarlig for ivaretakelse og vedlikehold av Gubbestua.
 • Husstyret er ansvarlig for administrasjon av utleie.
 • Husstyret er ansvarlig for å rapportere alle forhold til styret.
 • Husstyret skal før 31.12 legge fram for styret drift- og vedlikeholdsbudsjett for Gubbestua for neste regnskapsår.
 • Husstyret leverer årsberetning til styret senest 14 dager før årsmøtet.
 • Husstyret rapporterer direkte til styret.

Løype/anleggsutvalg


 • Løype/anleggsutvalget er ansvarlig for tilrettelegging av løyper i Furuberget, Gubbestua, Ankerskogen og HIL-løypa.
 • Løype/anleggsutvalget er ansvarlig for snøproduksjon, herunder drift og vedlikehold av klubbens snøkanon.
 • Løype/anleggsutvalget er ansvarlig for klubbens tidtakerutstyr.
 • Løype/anleggsutvalget skal holde oversikt over klubbens øvrige utstyr og sørge for forsvarlig oppbevaring.
 • Løype/anleggsutvalget rapporterer direkte til styret.

Veteranutvalg


 • Veteranutvalget er ansvarlig for å holde søndagsåpent på Gubbestua i vinterhalvåret, avhengig av interesse og behov.
 • Veteranutvalget er ressurspersoner til klubbens arrangementer.
 • Veteranutvalget kan bistå ved hyggetreff og sosiale aktiviteter.
 • Veteranutvalget samarbeider med husstyret.
 • Veteranutvalget rapporterer direkte til styret.

Valgkomiteen


 • Valgkomiteen er ansvarlig for å finne personer til alle ledige verv til den frist som styret fastsetter før årsmøtet.
 • Veteranutvalget rapporterer direkte til styret.
Powered by: Bloc