Jo Helgestad ansettes som daglig leder fra 15. august i 50 % stilling

Postet av Ingrid Robøle den 25. Jun 2018


Jo Helgestad overtar jobben etter Stein-Arne Alnæs. Jo har vært aktiv i skiløper, og er fortsatt å se på startstreken på skirenn/terrengløp. Han har vært engasjert i Hamar Skiklubb kontinuerlig fra 1995 både som trener, leder i yngres utvalg, leder i skiklubben og leder i jr/sr-utvalget.Imponerende! Han har med andre ord solid erfaring og kjenner skiklubben og skimiljøet veldig godt.

Arbeidsoppgaver vil blant annet være: 

  • Klubbadministrasjon (post, mail, enkle regnskapsoppgaver). Følge opp sponsorer. Informere om klubbens aktivitet og utvikling.

  • Drifte utleie av Gubbestua, samt drifte/organisere vedlikehold og vask av Gubbestua

  • Klubbutvikling og arrangementsutvikling. Utvikle rekrutteringstiltak for Hamar Skiklubb. Utvikle nye inntektsbringende arrangement. Være en bidragsyter og initiativtager i klubben. Bistå utvalgene og styreleder i deres arbeid.

  • Andre oppgaver (for eksempel administrere utleie/bruk av rulleskimølle)Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.