Leieavtale Gubbestua


Som avtalt har du/dere fått leie Gubbestua i avtalt periode.

Avtalt leiesum faktureres, og faktura sendes ut på mail.

Innbetaling av leiesummen er å anse som aksept av denne leieavtale.

For at leieavtalen skal være gyldig, må hele beløpet være innbetalt i henhold til utsendt faktura. 

Dersom bestillingen skjer senere enn 4 uker før leiedato, må hele leiebeløpet betales omgående.

Avbestilling:


  • Ved avbestilling mellom 4 uker og 2 uker før leiedato, returneres halvparten av leiebeløpet.
  • Ved avbestilling senere enn 2 uker før leiedato, beholder utleier hele beløpet.


Vi ber dere vennligst om å følge våre ordensregler. Hvis inventar eller utstyr ødelegges må det erstattes til gjenanskaffelsesverdi.

Vi håper dere får et hyggelig opphold på Gubbestua.


Med vennlig hilsen

Hamar Skiklubb