Klubbavtale mellom Sport 1 Superstore Hamar og Hamar Skiklubb

Det er inngått ny klubbavtale mellom Sport 1 Superstore Hamar og Hamar Skiklubb.

Avtalen gjelder fra 4. oktober 2021 til 31. desember 2023.

Avtalen gjelder for butikken på Olrud. Det gis rabatter på CC Hamar og i Br.dal, men salget inngår ikke i omsetningsbonus til klubben. For at salget skal bli registrert må du som medlem registrere deg i Sport1 Kundesystem. Det gjør du her.

Du finner avtalen her: Hamar Skiklubb 2021-2023.doc: 


Pizzanini Hamar samarbeider med Hamar Skiklubb og tilbyr medlemmer stor pizza til 250 kroner for grupper på 10 personer eller flere (avslutninger, møter, ol.). Dette betinger at det før arrangementet bestilles bord i navnet til Hamar Skiklubb - og at det før bestillingen sies i fra at dere har rabatt. Tilbudet gjelder også ved "take-away" ved møter eller tilstelninger andre steder, feks på Gubbestua. Tilbudet gjelder til 31. oktober 2022.