Innetrening ved Hamar katedralskole utsatt

All utleie av Hamar katedralskole er stoppet inntil videre grunnet koronaen. Vi tenkte at vi alternativt kunne ha laget et opplegg ute med enkle øvelser, dersom det er interesse for det, men med den situasjonen Hamar kommune er oppe i nå avventer vi dette også. Vi får være flinke og trene styrke hver for oss inntil videre, og satser på å komme tilbake med fellestreninger så snart det lar seg gjøre.