Ordensregler Gubbestua


  1. Leien omfatter kjøkken og sal i 1. etg., garderobe og toaletter i kjeller.
  2. Inngang skjer fra dør på oversiden. Terassedør kan åpnes fra innsiden for lufting.
  3. Gubbestua fyres elektrisk. Hvis fyring er nødvendig, stilles termostat i salen på den ønskede temperatur. Still termostat tilbake på 8 – 10 grader hvis ikke annen beskjed er gitt. På kjøkken stilles panelovn på samme måte.
  4. Pass på at panelovner ikke tildekkes – still ikke bord og stoler nær opp til ovnene. Unngå også oppheng av papirremser/-pynt i lamper pga br.fare.
  5. Leietaker foretar all oppvask. Alle bord i salen skal vaskes grundig. 
  6. Vaskekummer og toaletter i kjeller skal rengjøres, og søppelbøtter tømmes.
  7. Leietakere skal fjerne alt søppel fra Gubbestua, inkl. brukte papirhåndklær. Restavfall legges i søppelcontainer. Alt av glass og metall tas med av leietaker!
  8. Bruk program 2 eller 3 på oppvaskmaskinen. Husk å skylle all oppvask før det settes inn i maskinen.
  9. Slukk alle lys. Utelys skal brenne – det går på og slukkes automatisk.
  10. HVIS INVENTAR ELLER UTSTYR ØDELEGGES MÅ DET ERSTATTES TIL GJENSKAFFELSESPRIS.VI GJENTAR: STELL PENT MED HUS OG UTSTYR –
DA ER DU HJERTELIG VELKOMMEN IGJEN.


HAMAR SKIKLUBB