Organisasjonsplan for Hamar skiklubb

Vedtatt på årsmøtet i Hamar skiklubb 18.april 2016

1.Alminnelige bestemmelser

Klubbens navn er Hamar skiklubb og ble stiftet 10. desember 1959.

Klubbens emblem er i fargene rød, hvit og blå og viser et skipar i kryss flankert av stiftelsesåret 1959. Draktfargen er blå, hvit og rød.

Hamar skiklubb er tilsluttet Hedmark skikrets og Norges skiforbund.

2.Medlemskap

Ved innmelding skal navn, fødselsdata, bostedsadresse, epostadresse og telefonnummer oppgis. Klubbadmin er klubbens elektroniske medlemsregister. Medlemmer må være registrert med bruker i Min idrett.

Medlemmer registreres som:

  1. Medlem under 17 år

2.Medlem over 17 år

3.Familiemedlem

3.Tillitsvalgte

På klubbens årsmøte skal velges:

A. Styre:

  • a)Leder
  • i)Leder av husstyret

b)Sportslig leder

c)Kasserer

d)Sekretær

e)Leder av yngres utvalg

f)Leder av senior-juniorutvalget

g)Leder av turløperutvalget

h)Leder av markeds- og arrangementsutvalget

B. Andre tillitsvalgte

  • a)Økonomiutvalg på minst 2 medlemmer (
  • i)Valgkomite på 3 medlemmer

b)Veteranutvalg på minst 3 medlemmer

c)2 revisorer

d)Yngres utvalg på minst 5 medlemmer

e)Senior-junior-utvalget på minst 3 medlemmer

f)Turløperutvalg på minst 3 medlemmer

g)Marked- og arrangementsutvalget på minst 3 medlemmer

h)Husstyre på 3 medlemmer

Årsmøtet skal gi styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.

4. Andre bestemmelser

Andre forhold som gjelder klubbens virksomhet er samlet på klubbens hjemmeside hamar-skiklubb.no.