Utvalgenes funksjonerJunior-/seniorutvalget

 • Leder for junior-/seniorutvalget er medlem i styret.
 • Junior-/seniorutvalget er ansvarlig for å tilrettelegge for utøvere f.o.m. 17 år som satser på en skikarriere.
 • Junior-/seniorutvalget er ansvarlig for gjennomføring av Kirkebakken Grand Prix.
 • Junior-/seniorutvalget er ansvarlig for utarbeidelse og gjennomføring av handlingsplan i henhold til vedtatt strategi.
 • Junior-/seniorutvalget skal før 31.12 legge fram for styret budsjett for neste regnskapsår.
 • Junior-/seniorutvalget leverer årsberetning til styret senest 14 dager før årsmøtet.Eliteutvalget rapporterer direkte til styret.

Yngres utvalg

 • Leder for yngres utvalg er medlem i styret.
 • Yngres utvalg er ansvarlig for å ivareta og tilrettelegge trenings- og aktivitetstilbud for utøvere t.o.m. 16 år.
 • Yngres utvalg er ansvarlig for utarbeidelse og gjennomføring av handlingsplan i henhold til vedtatt strategi.
 • Yngres utvalg skal før 31.12 legge fram for styret budsjett for neste regnskapsår.
 • Yngres utvalg leverer årsberetning til styret senest 14 dager før årsmøtet.
 • Yngres utvalg rapporterer direkte til styret.

Turløperutvalget

 • Leder for turløperutvalget er medlem i styret.
 • Turløperutvalget er ansvarlig for å ivareta og tilrettelegge trenings- og aktivitetstilbud for voksne utøvere som ikke satser på elitenivå.
 • Turløperutvalget er ansvarlig for utarbeidelse og gjennomføring av handlingsplan i henhold til vedtatt strategi.
 • Turløperutvalget skal før 31.12 legge fram for styret budsjett for neste regnskapsår.
 • Turløperutvalget leverer årsberetning til styret senest 14 dager før årsmøtet.
 • Turløperutvalget rapporterer direkte til styret.

Husstyret

 • Husstyret er ansvarlig for ivaretakelse og vedlikehold av Gubbestua.
 • Husstyret er ansvarlig for å rapportere alle forhold til daglig leder.
 • Husstyret skal sammen med daglig leder sette opp forslag til drift- og vedlikeholdsbudsjett for Gubbestua for neste regnskapsår.
 • Husstyret leverer årsberetning til daglig leder senest 3 uker før årsmøtet.
 • Husstyret rapporterer direkte til daglig leder.

Løype/anleggsutvalg

 • Løype/anleggsutvalget er ansvarlig for tilrettelegging av løyper i Furuberget, Gubbestua, Ankerskogen og HIL-løypa.
 • Løype/anleggsutvalget er ansvarlig for snøproduksjon, herunder drift og vedlikehold av klubbens snøkanon.
 • Løype/anleggsutvalget er ansvarlig for klubbens tidtakerutstyr.
 • Løype/anleggsutvalget skal holde oversikt over klubbens øvrige utstyr og sørge for forsvarlig oppbevaring.
 • Løype/anleggsutvalget rapporterer direkte til styret.

Valgkomiteen

 • Valgkomiteen er ansvarlig for å finne personer til alle ledige verv til den frist som styret fastsetter før årsmøtet.
 • Veteranutvalget rapporterer direkte til styret.

Daglig leder

 • Daglig leder er ansvarlig for administrasjon av utleie av Gubbestua.
 • Daglig leder skal før 31.12 legge fram for styret drift- og vedlikeholdsbudsjett for Gubbestua for neste regnskapsår.
 • Daglig leder leverer årsberetning for Gubbestua til styret senest 14 dager før årsmøtet.