Postadresse:Postboks 48, 2301 Hamar
Besøksadresse:Gubbestuveien 6, 2315 Hamar
Bankkonto:1800.14.57515
Organisasjonsnummer:983021751
E-post:epost@hamar-skiklubb.no
Administrator: