Enda bedre skiløyper i nærmiljøet - Hamar Skiklubb med innkjøp av løypemaskin sammen med Ottestad IL

Postet av Gudbrand Lien den 21. Feb 2022

Vi, Hamar Skiklubb har, sammen med Ottestad IL, gått til innkjøp av løypemaskin. Vi har utvilsomt flotte løyper i nærområdet i dag, hvor løypeutvalget i Skiklubben gjør en kjempeinnsats med snøskuter og tilhørende løypeutstyr.

Fremover skal løyper og skianlegg kunne bli enda bedre preppet, med den nye løypemaskinen. Vi vil bedre kunne tilrettelegge også for skøyting og bedre prepping av skianlegg enn det som er mulig med dagens snøskuter. Maskinen ankom forrige mandag, direkte fra Italia hvor den er produsert. På bildet over ser vi løypekjørerne Kolbjørn Henjum og Olav Høiås, med den nye løypemaskinen i bakgrunn. 

Maskinen som er kjøpt er Snow Rabbit 3.0, med bredde 2,4 m (i arbeid), lengde 5,6 m (med skjær og sporutstyr) og den veier ca. 2200 kg. Dette er en mindre løypemaskin, tilpasset Hamar Skiklubb og Ottestad IL sitt bruksbehov. I tillegg til løypemaskinen er det kjøpt inn henger, for transport mellom stedene hvor løyper og skianlegg skal preppes.

Det opprettes et felles driftsutvalg på 4 personer (hvor 2 fra løypeutvalget i HSK blir med og 2 medlemmer fra OIL), som vil stå for vedlikehold og drift av maskinen. Løypekjøring vil bli utført på dugnad.

Vi er klar over at snøforholdene og vintrene i Hamar og omegn er usikre (akkurat nå er vi heldige og har flott vinter i nærområdet). Likevel, vi mener det er riktig og viktig å ha bra og godt egnet utstyr til å preppe skiløyper og skianlegg når snøforholdene tillater det. Og, en løypemaskin vil ikke kunne erstatte dagens snøskuter (løypemaskinen kommer ikke frem over alt, og den krever gode snøforhold). Fremover trenger vi dermed begge deler, løypemaskinen og snøskuteren vil kunne utfylle hverandre.  

Maskinen koster ca 1,3 mill kr. De to klubbene har fått i gave 400.000 kr fra Sparebankstiftelsen Hedmark til maskina og 50.000 kr til innkjøp av hengeren. Stange og Romedal Brannkasse har gitt 150.000 kr i støtte. Mange, mange takk for støtten!

Det søkes nå om tippemidler, og vi jobber med å få på plass flere gaver for å redusere klubbenes investeringskostnader.

Vi jobber også med å få på plass sponsorer på maskina, som vil gå til drift av maskina. Sparebank 1 Østlandet har her allerede gått inn med kr 25.000 per år til drift av maskina (3-årig avtale). Og, som skrevet over, det jobbes med å få flere sponsorer på plass.

Vi ser frem til å ta løyemaskina i bruk. Vi mener denne nye løypemaskin vil bidra til:

  1. enda bedre enn i dag tilrettelegge for skiaktivitet og skileik (for barn og unge) i bynære strøk.
  2. bedre folkehelse (ved å legge til rette for bedre aktivitet ute vinterstid, for alle).
  3. miljøet (aktivitet hvor folk bor, også i vinterhalvåret, fremfor alltid måtte reise oppi åsen/på fjellet).
  4. at Hamar og omegn blir en mer attraktiv boplass og boområde.
  5. å videreutvikle det gode samarbeidet vi allerede har med Ottestad IL. En såpass kostbar løypemaskinen anser vi lite bærekraftig å kjøpe alene.

For å markere begivenheten med at vi nå, sammen med Ottestad IL, har fått på plass løypemaskin var det i dag pressetreff, hvor media, representanter fra sponsorer, Stange og Hamar kommune og Hedmark Skikrets var tilstede (bildet nedenfor).


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.